O NÁS

Tři vizonářky...


Showroom Vintage Furniture vznikl zhmotněním představ třech vizionářek, které spolu založily firmu Trevisioni, s.r.o. Každá ze zakladatelek jsou úplně jiného profesního zaměření i povahy, což výrazně napomohlo celistvosti konceptu Vintage Furniture. Jednatelka Trevisioni, s.r.o. je paní MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., lékařka, která svůj život zasvětila pomáhání lidem jak na poli zdravotnickém, tak sociálním. Tímto projektem si splnila svůj dávný sen a využila svou vášeň pro rozličné kultury, jejich národní bohatství a lokální specifickou výrobu.

Druhá ze zakladatelek je MgA. Iva Vaňáčková, akademická malířka, která uměním žije a dýchá pro něj. Její perfekcionistický pohled na jednotlivé maličkosti a estetické procítění každého detailu zajišťuje dokonalý soulad a harmonii v celém showroomu.

Třetí ze zakladatelek je Mgr. Hana Fechtnerová, BBA, která se věnuje ekonomicky marketingovým činnostem převážně ve zdravotnictví a její cit pro týmovou hru a schopnosti dobrého manažera dokonale završují kruh činností, které jsou potřeba pro úspěšný chod showroomu Vintage Furniture.